Normativa

Places limitades a 700 participants, seguint estricte ordre d’inscripció. No obstant, l’organització es reserva el dret d’efectuar-ne el mateix dia de la cursa en el cas que no s’hagi arribat al límit de participants i aplicant un suplement de 5€.

Es donarà un temps límit de 2 hores per fer tot el recorregut.

El pitrall haurà de ser ben visible.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient. La pluja no serà obstacle per la seva celebració.

La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament. La organització no es fa responsable dels accidents o de qualsevol altre perjudici que la participació en  la cursa pugui ocasionar als inscrits. Tampoc s’acceptarà cap tipus de reclamació, si bé després del repartiment de premis s’escoltaran les opinions personals sobre la prova.

Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió de l’organització.